Hvordan bruke utklippstavlen på datamaskinen

July 9

Hvordan bruke utklippstavlen på datamaskinen


En datamaskin utklippstavle tilbyr en praktisk måte å kopiere og holde tekst eller bilder for å lime inn et annet sted, for eksempel et tekstbehandlingsdokument, en mal for en nettside eller en e-post. Når innholdet er på utklippstavlen, kan det limes gjentatte ganger i flere dokumenter med noen få museklikk.

Bruksanvisning

1 Marker elementet som skal kopieres til utklippstavlen, for eksempel en tekstblokk, ved å plassere markøren over begynnelsen av teksten, trykke og holde inne venstre museknapp, deretter dra markøren over hele tekstblokk. På de fleste datamaskiner, vil den markerte teksten vises i blått eller gult.

2 Slipp venstre museknapp, og klikk på høyre museknapp. Velg "Kopier" eller "Kopier til utklippstavlen" avhengig av programmet i bruk. Dette vil plassere en kopi av innholdet på utklippstavlen.

3 Plasser markøren på ønsket sted i et nytt dokument og trykk på høyre museknapp.

4 Velg og klikk "Lim inn" eller "Lim inn fra utklippstavlen" for å plassere innholdet i det nye dokumentet. Dette kan gjentas med samme innhold så mange ganger som ønskelig, mens programvaren er i bruk. Utklippstavlen minne slettes når programvaren er lukket.

Hint

  • Elementer kan også bli kopiert til utklippstavlen ved å trykke på "Control" ( "Ctrl") og "C" tastene samtidig. Lim elementer fra utklippstavlen inn i et dokument ved å trykke på "Control" og "V" tastene samtidig.
  • Hvert nytt element kopiert til utklippstavlen vil slette forrige element.

© 2020 bni-mobile.com | Kontakt oss: webmaster# bni-mobile.com