Hvordan fikse skjermbredde på en CRT

October 29

Hvordan fikse skjermbredde på en CRT


Endringer i en CRT-skjermens bredde kan skje fra en utilsiktet trykk på "Memory Recall" -knappen, fra å forlate skjermen uten strøm i lengre perioder eller fra justeringer gjort av en annen bruker. Siden plassering av knapper og menygrensesnitt som brukes til å justere en skjerm kan variere mellom modeller og produsenter, kan opplevelsen av å justere skjermens bredde varierer fra relativt enkle å ganske frustrerende, spesielt for brukere kjent med skjermens hovedmeny.

Bruksanvisning

1 Finn hovedmenyen skjermknappen på forsiden av CRT-skjerm. Trykk på denne knappen for å få tilgang til skjermens brukerinnstillinger.

2 Naviger gjennom hovedmenyen ved hjelp av markørknappene eller rullehjulet ligger i nærheten av menyskjermknappen. Uthev og velg "horisontal posisjon / størrelse" alternativet.

3 Velg "Horisontal Size" og bruke rullehjulet eller markørknappene for å justere bredden på skjermbildet. Når du er ferdig, lagre endringene og gå ut av menyen.

Hint

  • Knappen layout på en gitt CRT-skjerm kan variere mellom produsenter og modeller. Rådfør deg med CRT-skjerm i brukerhåndboken for mer detaljert informasjon.

© 2020 bni-mobile.com | Kontakt oss: webmaster# bni-mobile.com