Mikrofundamentals

December 27

Mikrofundamentals


Mikroprosessorer er "hjernen" i en datamaskin. De direkte datamaskinen hvordan den skal utføre beregninger og håndtere data per brukerens instruksjoner. Mesteparten av den logiske funksjoner består i den sentrale prosesseringsenhet (CPU).

komponenter

En mikroprosessor inneholder en aritmetisk logisk enhet (ALU) som behandler eventuelle tillegg, multiplikasjon eller boolske operasjoner som kommer gjennom enheten. Det sender resultatene til styreenheten. Styreenheten prosesserer alle instruksjoner og data og sender det til registrene til midlertidig minne eller gjennom enten data, adresse eller styrebussen.

instruksjon Cycle

Hver mikroprosessor-modellen har et sett med instruksjoner som legge til, flytte, gren og hopp. Mikroprosessoren henter hver av disse instruksjonene fra minnet. De er lagret i strenger inneholdende antall koden av instruksjonen og dataene som er relevante for instruksjonen. Mikroprosessorer følge en instruksjon syklus av hente, dekode og utføre.

pipelining

Mikroprosessorer rørledningsinstruksjons av overlappende forskjellige deler av instruksjonssyklusen. I stedet for å vente på en syklus av hente-dekode-utføre for en instruks om å fullføre, henter mikroprosessoren neste instruksjon mens det dekoder forrige instruksjon. Dette gjør det mulig for mikroprosessoren å behandle flere instruksjoner i en gitt tidsperiode.


relaterte artikler

© 2020 bni-mobile.com | Kontakt oss: webmaster# bni-mobile.com